Voor wie?

voorwie

Voor iedereen

Het boekje is voor iedereen bestemd die met een dokter of andere zorgverlener in gesprek komt. Het is geschikt voor alle leeftijden. Het is niet ingewikkeld, iedereen kan er onmiddellijk aan de slag. Er zijn inmiddels meer dan 13.000 tevreden gebruikers.

Aparte versie voor vrouwen en voor mannen

Verschillen in illustraties en omslagkleuren zijn het onderscheid tussen de versie voor meisjes en vrouwen en die voor jongens en mannen.

Pioniers

Het valt op dat onder de gebruikers veel ‘pioniers’ zijn. Vooruitstrevende mensen die vooruitlopen op nieuwe ontwikkelingen. Het gebruik van dit boekje past bij hun zienswijze dat patiënten een grotere bijdrage aan hun gezondheid kunnen en moeten geven. Ze geven het goede voorbeeld.

Maak géén geheim van een medicijn! ©

Mensen die zelf medicijnen en voedingssupplementen kopen - omdat ze er baat bij hebben - gebruiken met name het gedeelte ‘Mijn medicijnen’ van het patiëntenboekje. In het buitenland worden veel meer medicijnen per keer gegeven dan in Nederland. Vaak antibiotica. Het is aan te bevelen hierover met huisarts of apotheker te spreken. Uw notities in uw boekje zijn daarbij van doorslaggevend belang.

© Het campagnethema ‘Maak géén geheim van een medicijn’ is gedeponeerd met beschermd copyright.