HomeBeeldend KunstenaarLeda en de zwaan

The Sepia Paintings (Leda en de zwaan)

 leda en de zwaan groot

Leda Alechinsky – een explosie van vorm en kleur

De mythe

LEDA, de echtgenoot van den Lakonischen Koning Tyndarus, de moeder der schoone Helena. Volgens de fabel zoude Jupiter, die haar in den Eurotas had zien baden, op haar verliefd geworden zijnde, Venus hebben overgehaald, om zich zelve in eenen arend te hervormen, en dus Jupiter, de gedaante van eene zwaan aangenomen hebbende, te vervolgen, die daarop als in angst zijnde, tot Leda de vlugt nam, en haar aldus bezwangerde. Na verloop van eenigen tijd bragt zij de twee eijeren ter wereld, waarvan het eene de geboorte gaf aan Pollux en Helena, en het tweede aan Castor en Clytemnestra. Moeijelijk valt het, de ware betekenis dezer mythe te verklaren, die aan de beeldhouw- en schilderkunst grootte stof voor schitterende tafereelen heeft opgeleverd. (Volgens het Algemeen Noodwendig Woordenboek der Zamenleving, verschenen rond 1850)

De serie schilderijen

12 Schilderijen breedte x hoogte 120 x 90 cm met als centraal thema het mythische verhaal. In alle schilderijen is het bruine pigment ‘sepia’ gebruikt, vandaar de titel ‘The Sepia Paintings’. Per tweetal schilderijen is éénzelfde basistekening gebruikt. Het zijn dus duo-schilderijen in zes paren:

  • Leda Régénération / Leda Nucléaire           
  • Leda Arc En Cobalt / Leda Les Tuileries           
  • Leda Feu Et Flamme / Leda Vol De Nuit           
  • Leda A Hiss Of Wings / Leda Bleu Grec           
  • Leda Lascaux Green / Leda Neon Tubes           
  • Leda Alechinsky / Leda Starlovers           

De Sepia Paintings kunnen per stuk worden gekocht